Νέα δομή χρηματοπιστωτικής εποπτείας

Το ΕΚ δρομολογεί την πραγματοποίηση μιας ριζικής μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστ

Το ΕΚ δρομολογεί την πραγματοποίηση μιας ριζικής μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Σήμερα, έδωσε την τελική έγκρισή του σε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές, στο τρόπο εποπτείας των τραπεζών, των χρηματαγορών και των ασφαλιστικών εταιριών, από το 2011 και μετά.