Μ. Θεοδωράκης: Οι Ευρωπαίοι μάς οδηγούν στο δρόμο της βίας

Έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και στον τρόπο που χειρίζονται οι

Έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και στον τρόπο που χειρίζονται οι Ευρωπαίοι τα ελληνικά ζητήματα, άσκησε ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης,