Μπόικο Μπορίσοφ «Δεν θα κατασκευαστεί ο αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης»

Η Σόφια δεν ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, με το επιχείρημα ότι η σχετική έκθεση της κοινοπραξίας δεν περιείχε λεπτομέρ…

Η Σόφια δεν ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, με το επιχείρημα ότι η σχετική έκθεση της κοινοπραξίας δεν περιείχε λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις ενδεχόμενης διαρροής πετρελαίου στην αλιεία και τον τουρισμό.