Μπλοκ 15: Το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο Χαϊδάρι καταρρέει καθημερινά

2. Ιουλίου 2011 – 14:11

Το «διατηρητέο» Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, που το…

2. Ιουλίου 2011 – 14:11

Το «διατηρητέο» Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, που το Δεκέμβριο του 1943 εγκαινιάστηκε ως χώρος αυστηρής απομόνωσης και το εσωτερικό του αποτέλεσε το θάλαμο των μελλοθάνατων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σήμερα καταρρέει με καμία απολύτως πρόθεση από τους αρμόδιους φορείς να το συντηρήσουν ως ιστορικό αλλά και αρχιτεκτονικό μνημείο.

διαβάστε περισσότερα