Μπαλτάς: Με τα κανάλια ήταν αναπόφευκτη η σύγκρουση

«Αρχίσαμε να ξηλώνουμε το κουβάρι και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Τα παγιωμένα συμφέροντα δεν μπαίνουν σε καμία λογική έλλογης ένταξης σε μια κοινωνία με κανόνες», δηλώνει ο υπουργός Πολιτισμού.