Μπάνια και ελεύθερη κατασκήνωση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

23. Άυγούστου 2010 – 9:26

Κατά την εποχή του βιομηχανικού και αστικού κόσμου η απόσταση από τη φύση γεννά και την έννοια επιστροφή στη φύση, δηλαδή κατασκήνωση, ζωή μέσα στη φύση, γνώση της φύσης ειδικά για την παιδική ηλικία, μπάνια, εκδρομές σε εξοχικές περιοχές με ίσκιο, συλλογική κίνηση. Αυτή η τάση με αυτό το περιεχόμενο διαπερνά όλα τα στρώματα και τις τάξεις του αστικού χώρου από πολύ νωρίς.

Ανακοίνωση του Κώστα Παλούκη στο Κάμπινγκ Αναιρέσεις (Ιούλιος 2010), που δημοσιεύεται στο blog Raskolnikov.

διαβάστε περισσότερα

You May Also Like

More From Author