ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Υπάρχουν καλά νέα. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε επακριβώς τον τρόπο …

Υπάρχουν καλά νέα. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζεται η κυβέρνηση στο εξής. Με την ίδια σαφήνεια περιέγραψε και τους στόχους που πρέπει να επιτύχει. Στην πραγματικότητα ανανέωσε την προσήλωση σε αυτούς τους στόχους, που δεν είναι καινούργιοι. Ιδίως σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα, δηλαδή τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ανάπτυξη.