Μισθοδοσία μόνο μέσω τραπεζών

Μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα γίνεται πλέον η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών που θα αναλάβει τη δια…

Μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα γίνεται πλέον η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών που θα αναλάβει τη διαχείρισή της θα περνάει από κόσκινο όλες τις αμοιβές, τα επιδόματα και τα χρηματικά εντάλματα τα οποία εκδίδουν οι φορείς του Δημοσίου.