Μικροκύματα

Καθολική ηαπαγόρευσητουκαπνίσματοςαπόπρο- χθές1ητουΣεπτέμβρηκαι στηνΕλλάδα,βρήκετουςΕλληνεςκαθολικά!.. Διαμαρτυρόμενους. Ολατακόμ…

Καθολική ηαπαγόρευσητουκαπνίσματοςαπόπρο- χθές1ητουΣεπτέμβρηκαι στηνΕλλάδα,βρήκετουςΕλληνεςκαθολικά!.. Διαμαρτυρόμενους. Ολατακόμματαψάχνουν απεγνωσμένααυτόντονκαιρό, γιαταπρόσωπαπουθα ταεκπροσωπήσουνστηνΤοπικήΑυτοδιοίκηση! Καιόλοιμαόλοιψάχνουνγιατο μοντέλο… «νέοςκαιάφθαρτος»! Εχουν,φαίνεται, βεβαιωθείότισίγουρα πας… μεγάλοςκαιοπωσδήποτε… φθαρμένος!Αντεπαιδιάκάντεκαιμιαβόλτααπ΄τανη- πιαγωγεία!.. ΣτηΛεωφόροΜεσογείωνέξωαπότοΝοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς», υπάρχειτουλάχιστονεδώκαιέ- …