Με 35ωρο και μειώσεις μισθών 11% έκλεισε η συμφωνία ΟΜΕ-ΟΤΕ με τη Διοίκηση

Σε συμφωνία κατέληξαν η διαπραγματευτική ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της Διοίκησης του Οργ…

Photo for this article

Σε συμφωνία κατέληξαν η διαπραγματευτική ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της Διοίκησης του Οργανισμού, στο πλαίσιο σύναψης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στο εξής οι ώρες εργασίας μειώνονται σε 35 (από 40) με αντίστοιχη μείωση μισθών