Μετακινούμαστε έξυπνα… Ζούμε καλύτερα!

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ16-22 Σεπτεμβρίου 2010ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ -ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤ…

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
16-22 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ -ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης (16 έως 22 Σεπτεμβρίου) αποτελεί μία