Μετά τη Γαλλία νέοι διωγμοί Ρομά στην Ιταλία

22. Άυγούστου 2010 – 11:10

Την απέλαση πολιτών άλλων κρατών της Ε.Ε. που ζουν μόνο

22. Άυγούστου 2010 – 11:10

Την απέλαση πολιτών άλλων κρατών της Ε.Ε. που ζουν μόνο με κρατικά επιδόματα, προτείνει ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι «είναι μια κίνηση που θα επεκτείνει την καταστολή των Ρομά, την οποία, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα επέκριναν ως επιβολή διακρίσεων».

διαβάστε περισσότερα