Μειώθηκε το έλλειµµα του προϋπολογισµού αλλά και τα έσοδα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ηµόσιο προχωρεί σήµερα σε δηµοπρασία εξάµηνων εντόκων γραµµατίων, δοκιµάζοντας τις δυνάµεις του σε µια αγορά που έχει δε

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ηµόσιο προχωρεί σήµερα σε δηµοπρασία εξάµηνων εντόκων γραµµατίων, δοκιµάζοντας τις δυνάµεις του σε µια αγορά που έχει δείξει το τελευταίο διάστηµα άγριες διαθέσεις, εκτινάσσοντας στα ύψη τα επιτόκια δανεισµού των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Συγκεκριµένα, θα αναζητήσει αγοραστές για έντοκα γραµµάτια αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Στην προηγούµενη ανάλογη έκδοση του Νοεµβρίου, το επιτόκιο που εξασφάλισε ήταν 4,82%, ενώ τώρα οι εκτιµήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι σίγουρα θα είναι υψηλότερο, στην περιοχή του 5%.