Μείωση 43% στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Παρά την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης από τις 21 Φεβρουαρίου, παρατηρείτε σημαντ…

Photo for this article

Παρά την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης από τις 21 Φεβρουαρίου, παρατηρείτε σημαντική υστέρηση στις πωλήσεις του 2011.