Μείωση του ΑΕΠ κατά 5,2%

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν …

Photo for this article

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 3ο τρίμηνο του 2011.

Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 2005, κατά το 3ο τρίμηνο του 2011 παρουσίασε μείωση κατά 5,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2010.

Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΑΕΠ της περιόδου 1ο τρίμηνο 2005 – 2ο τρίμηνο 2011 είναι αναθεωρημένες λόγω κυρίως της αναθεώρησης των ετησίων εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2005‐2010, της εφαρμογής βελτιωμένης μεθόδου (Denton method) για την προσαρμογή