Μείωση τιμών φαρμάκων άνω του 90% κατά τη δημοπρασία Νοεμβρίου

Διενεργήθηκε σήμερα, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ), του Υπουργε

Photo for this article

Διενεργήθηκε σήμερα, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), η δεύτερη Ηλεκτρονική Δημοπρασία (e-Αuction), για την προμήθεια 2 δραστικών ουσιών με 3 κατηγορίες και με προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.937.480,79€, όπως