Μείωση στις δαπάνες διαφήμισης στα ΜΜΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της Media Services, το περασμένο έτος σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 1…

Photo for this article

Σύμφωνα με στοιχεία της Media Services, το περασμένο έτος σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 14,7% στη διαφημιστική δαπάνη σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση έφτασε τα 1,88 δις. ευρώ, έναντι 1,21 δις. ευρώ το 2009. Μάλιστα η μείωση θα ήταν μεγαλύτερη στην περίπτωση