Μείωση στη συμμετοχή ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο τον Οκτώβριο

8. Νοεμβρίου 2010 – 14:49

Μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κ…

8. Νοεμβρίου 2010 – 14:49

Μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Οκτώβριο, και διαμορφώθηκε στο 48,6% έναντι 49,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι Έλληνες επενδυτές στις 29/10/2010 κατείχαν το 50,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ. Τον Οκτώβριο, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές 118,67 εκατ. ευρώ.

διαβάστε περισσότερα