Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κλαδικές συμβάσεις προωθεί το υπ. Εργασίας

12. Νοεμβρίου 2010 – 22:52

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% – 15% για τις επιχει

12. Νοεμβρίου 2010 – 22:52

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% – 15% για τις επιχειρήσεις φέρεται να εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, ενώ παράλληλα με νομοσχέδιο που προωθείται θα δίνεται η δυνατότητα να υπογράφονται επιχειρησιακές συμβάσεις ενός έτους με αμοιβές κατώτερες των κλαδικών, έως και 15%.

Επίσης, προωθούνται αλλαγές για έναν πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάσχεση της ανεργίας που έφθασε τον Αύγουστο το 12,2%.

Πηγή: Σκάι