Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών από αύριο

Αλλάζει η ώρα από αύριο καθώς τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου 2010, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.

Αλλάζει η ώρα από αύριο καθώς τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου 2010, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.