Μέτρα, χωρίς χρονοδιάγραμμα, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη Μεσσαπία

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη Μεσσαπία Εύβοιας ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη Μεσσαπία Εύβοιας ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος.