Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στην Κάρυστο

Πρόγραμμα άμεσης έναρξης του καθαρισμού και της διευθέτησης των χειμάρρων για αποφυγή τυχόν πλημμυρικών φαινομένων καθώς και της αποκα

Πρόγραμμα άμεσης έναρξης του καθαρισμού και της διευθέτησης των χειμάρρων για αποφυγή τυχόν πλημμυρικών φαινομένων καθώς και της αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Καρύστου ενεργοποίησε με την επίσκεψή της στην περιοχή της νοτίου Ευβοίας η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.