Λουκέτα και ακάλυπτες επιταγές … γονατίζουν την αγορά

Ογδόντα εμπορικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει σε σύνολο 1070 από την αρχή του 2011 στα Χανιά, ενώ για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια οι επιχε

Λουκέτα και ακάλυπτες επιταγές ... γονατίζουν την αγοράΟγδόντα εμπορικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει σε σύνολο 1070 από την αρχή του 2011 στα Χανιά, ενώ για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια οι επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι λιγότερες από αυτές που κλείνουν.

Επί παραδείγματι: Το 2007 είχαν ανοίξει περί τις 600 επιχειρήσεις, ενώ φέτος μόνο 180.

Περισσότερα…