ΛΑΟΣ:"Επιβάλλεται να σχηματιστεί κυβέρνηση Οικουμενικής αντίληψης"

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΟ Εκπρόσωπος του ΛΑ….

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ, κ. Κωστής Αϊβαλιώτης δήλωσε:

«Η οικονομία της αγοράς απάντησε αρνητικά στην