Κρίσιμο δείπνο Αναστασιάδη-Ακιντζί στις 16 Απριλίου

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι πρόκειται για «μια κοινωνική συνάντηση, χωρίς ημερήσια διάταξη»

You May Also Like

More From Author