Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας των Κοινοβουλίων Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου

Η συμφωνία υπεγράφη στη διάρκεια της πρώτης Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των Σωμάτων των τριών χωρών που πραγματοποιήθηκε στην Κνέσετ.

You May Also Like

More From Author