Κλεφτοκοτάδες, λόγω κρίσης!

Όσο η ακρίβεια τραβάει την ανηφόρα και η χώρα μας νιώθει για τα καλά στο «πετσί» της,

Όσο η ακρίβεια τραβάει την ανηφόρα και η χώρα μας νιώθει για τα καλά στο «πετσί» της, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τόσο η εγκληματικότητα βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία που ζούμε. 

Κλεφτοκοτάδες, λόγω κρίσης!

Όσο η ακρίβεια τραβάει την ανηφόρα και η χώρα μας νιώθει για τα καλά στο «πετσί» της,

Όσο η ακρίβεια τραβάει την ανηφόρα και η χώρα μας νιώθει για τα καλά στο «πετσί» της, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τόσο η εγκληματικότητα βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία που ζούμε.