Κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις στο επίκεντρο συνάντησης ΓΣΕΕ-ΟΤΟΕ

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 16:24

Οι κλαδικές και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις …

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 16:24

Οι κλαδικές και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτέλεσαν θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια συνάντησης του προεδρείου της ΟΤΟΕ με το προεδρείο της ΓΣΕΕ.

Στη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη και ξεκάθαρη θέση της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων ότι καμιά απολύτως συζήτηση δεν μπορεί να γίνει η οποία να θέτει σε αμφισβήτηση και υπονόμευση τον θεσμό των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κατ’ επέκταση της ΕΓΣΣΕ.

διαβάστε περισσότερα