Κατατέθηκε το ν/σ "Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις"

Photo for this article

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις
». Το νομοσχέδιο στοχεύει στη ρύθμιση του χώρου,  που βρίσκεται πέρα από τα
όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα την αρχική επαγγελματική
κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση
ενηλίκων, στις οποίες δραστηριοποιούνται, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως εκπαιδευόμενοι
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
 

Με το νομοσχέδιο:

You May Also Like

More From Author