Καταγγελίες για ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο Facebook

Photo for this article

Την εμφάνιση φωτογραφιών με πορνογραφικό ή εξαιρετικά βίαιο περιεχόμενο στο Facebook καταγγέλλουν χρήστες τις δύο τελευταίες μέρες, με τους επικεφαλής της υπηρεσίας να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει πράγματι όντως πρόβλημα κι να ξεκινούν έρευνα.

More From Author