Κατά Λουκάν «ευαγγέλιο» με 4 μηνύματα

Photo for this article

Σοβαρές επισημάνσεις για τους στόχους της κυβέρνησης κάνει ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Τέσσερα είναι τα μηνύματα: Αν δεν συμφωνήσουν για τις αλλαγές οι κοινωνικοί εταίροι, θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση. Για την επιβίωση των Ταμείων χρειάζονται περικοπές. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Στο Δημόσιο θα περισταλούν οι δαπάνες και θα μειωθούν οι απασχολούμενοι…

More From Author