Καρδίτσα, 1907: Μια διαταγήν δια την επιβολήν της τάξεως

10. Νοεμβρίου 2010 – 10:25

Μια επιστολή του Υπονωματάρχη Νικόλαου Παπακωνσταντίν…

10. Νοεμβρίου 2010 – 10:25

Μια επιστολή του Υπονωματάρχη Νικόλαου Παπακωνσταντίνου, του 1907, δια την επιβολή της τάξεως στο χωριό Ματαράγκα Καρδίτσας…

Πρός απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δήμαρχο, ιερέα του χωρίου, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωριού. Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα.

διαβάστε περισσότερα