Nov 16, 2010 - Uncategorized

Καμπάνες από το Υπουργείο Οικονομικών

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης της επιχειρηματικής αμοιβής που έλαβαν φυσικά πρόσωπα, ώστε αυτές με τη σειρά τους να προβούν στις σχετικές ενέργειες.

« επιστροφή στις ειδήσεις