Καλιφόρνια Προσωρινό «ναι» στην τέλεση γάμων ατόμων ιδίου φύλου

Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου μπορούν και πάλι να πραγματοποιούνται στην Καλιφόρνια.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου μπορούν και πάλι να πραγματοποιούνται στην Καλιφόρνια.