Και τυπικά στον Γιαννάκη ο Μελωδία

Η εταιρία “Η KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ” στα πλαίσια της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, προκειμένου να επικεντρωθεί στην εκδοτική της δραστηριότητα, την 31η Αυγούστου 2010 μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ […]

Η εταιρία “Η KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ” στα πλαίσια της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, προκειμένου να επικεντρωθεί στην εκδοτική της δραστηριότητα, την 31η Αυγούστου 2010 μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (η “Εταιρία”), ως η μοναδική μέτοχος αυτής, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ” και με διακριτικό τίτλο “ΣΚΑΪ ΑΕ.”. Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια του μη ενημερωτικού σταθμού “ΜΕΛΩΔΙΑ FM 100″.

Το τίμημα καθορίστηκε στο ποσό των 5.300.000€ μετά από εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Κ.Ν. 2190/1920, της εμπορικής αξίας της εξαγοραζόμενης εταιρίας από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Μιχαήλ Χατζηπαύλου (ΑΜΣΟΕΛ 12511) και Δημήτριο Κουτσόπουλο (ΑΜΣΟΕΛ 26751), η οποία (εκτίμηση) εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Πειραιώς και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9841/2010. Το ως άνω τίμημα των 5.300.000€ θα είναι καταβλητέο σε 4 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως την 31.12.2010 και η τελευταία δόση θα καταβληθεί έως την 31.12.2013.

Πάντως με το που ανέλαβε η νέα εταιρεία οι απολύσεις έπεσαν βροχή