Και οργανωτική επιτροπή για το συντονισµό του έργου που προβλέπει το Μνημόνιο

1. Νοεμβρίου 2010 – 23:03

Οργανωτική επιτροπή για το συντονισµό και την παρακολούθηση του έργου του υπουργείου ω…

1. Νοεμβρίου 2010 – 23:03

Οργανωτική επιτροπή για το συντονισµό και την παρακολούθηση του έργου του υπουργείου ως προς το Μνημόνιο συγκροτήθηκε στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η επιτροπή δημιουργήθηκε προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση προτάσεων και θέσεων καθώς η αναμόρφωση της νομοθεσίας σε σημαντικούς τομείς υπηρεσιών – μεταξύ αυτών και το εμπόριο – είναι μέσα στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο του μνημονίου.

διαβάστε περισσότερα