… και οι εγκλωβισμένοι Χιλιανοί

Ακμαιότατο είναι το ηθικό των 33 εγκλωβισμένων χιλιανών μεταλλωρύχων όπως φαίνεται από καινούργιο βίντεο που γύρισαν. Χθες παρέλαβαν και…

Ακμαιότατο είναι το ηθικό των 33 εγκλωβισμένων χιλιανών μεταλλωρύχων όπως φαίνεται από καινούργιο βίντεο που γύρισαν. Χθες παρέλαβαν καινούργιες αλλαξιές ρούχων, ζεστό φαΐ, ξυρίστηκαν και ακούν μουσική μερένγκε.