Καθηγητής του ΑΠΘ ανέπτυξε μοντέλο για τον υπολογισμό βλαβών από σεισμό στα κτίρια

Μαθηματικό μοντέλο που μπορεί να προβλέψει τις βλάβες ενός νέου κτίσματος στο ενδεχόμενο σεισμού, αλλά και να υπολογίσει σφάλματα σε παλ

Μαθηματικό μοντέλο που μπορεί να προβλέψει τις βλάβες ενός νέου κτίσματος στο ενδεχόμενο σεισμού, αλλά και να υπολογίσει σφάλματα σε παλιά κτίρια, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενισχυτικές παρεμβάσεις, ανέπτυξε καθηγητής του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Πρόκειται για τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, Αλέξανδρο – Δημήτριο Τσώνο, το μοντέλο του οποίου έχει αναγνωριστεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού και μάλιστα χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης για τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις.