Κέρδισε ο γαλλογερμανικός «άξονας»

Συμφώνησαν τελικά  οι Ευρωπαίοι με τον γαλλογερμανικό «άξονα» για την τροποποίησ

Συμφώνησαν τελικά  οι Ευρωπαίοι με τον γαλλογερμανικό «άξονα» για την τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου να δημιουργηθεί ένας Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης των χωρών της ευρωζώνης που κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του «άξονα» για στέρηση του δικαιώματος ψήφου για τους “παραβάτες” του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά μόνο

για θέματα Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Κέρδισε ο γαλλογερμανικός «άξονας»

Συμφώνησαν τελικά  οι Ευρωπαίοι με τον γαλλογερμανικό «άξονα» για την τροποποίησ

Συμφώνησαν τελικά  οι Ευρωπαίοι με τον γαλλογερμανικό «άξονα» για την τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου να δημιουργηθεί ένας Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης των χωρών της ευρωζώνης που κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του «άξονα» για στέρηση του δικαιώματος ψήφου για τους “παραβάτες” του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά μόνο

για θέματα Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.