Κάτω από 30% τα δύο κόμματα

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποίησαν οι εταιρείες ALCO και GPO για λογαριασμό τ…

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποίησαν οι εταιρείες ALCO και GPO για λογαριασμό του ALTER και του MEGA αντίστοιχα, όσον αφορά την πρόθεση κομματικής ψήφου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι