Κάμψη 25% στην οικοδομή το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010

17. Ιανουαρίου 2011 – 13:40

Νέα μεγάλη πτώση, κατά 22%, εμφάνισε η ιδιωτική οικοδομι…

17. Ιανουαρίου 2011 – 13:40

Νέα μεγάλη πτώση, κατά 22%, εμφάνισε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο, με συνέπεια στο τέλος του 10μήνου 2010, ο εκτελούμενος οικοδομικός όγκος να έχει καμφθεί κατά 24,7%, με σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην απασχόληση.

διαβάστε περισσότερα