ΙράνΑπορρίπτει ως πολιτικά υποκινούμενη και μεροληπτική την έκθεση της ΙΑΕΑ

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ακόμη δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναπτύσσεται για ειρηνικούς σκοπούς.  «Η…

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ακόμη δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναπτύσσεται για ειρηνικούς σκοπούς.  «Η ΙΑΕΑ θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και να μην παρεκκλίνει από την πορεία της αμεροληψίας και της ευθύτητας», δηλώνει το Ιράν.