Ιαπωνία Η οικονομική ανέχεια… δημιουργεί υπεραιωνόβιους

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή διαγραφής των “αιωνόβιων” άνω των 120 ετών, εφόσον δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξή τους.

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή διαγραφής των “αιωνόβιων” άνω των 120 ετών, εφόσον δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξή τους.