Θρυαλλίδα πολιτικών ανακατατάξεων το Μακεδονικό

Απασες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, παλαιότερες και νεότερες, δοκιμάστηκαν στα πολλά χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης.