Θεσσαλονίκη: Άλλη πόλη, νέο μέλλον, Του Σταύρου Κωνσταντινίδη

30. Άυγούστου 2010 – 7:01

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια πόλη με ειδικές ανάγκες. Εί

30. Άυγούστου 2010 – 7:01

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια πόλη με ειδικές ανάγκες. Είναι μία μεγαλούπολη που θα έπρεπε να διάγει τη φάση του αναστοχασμού της, απέναντι στα μεγάλα μεταμοντέρνα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της παγκόσμιας ατζέντας : κλιματική κρίση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, διεργασίες της κοινωνίας των πολιτών, οικονομική νεο-μετανάστευση.

Του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Συγκοινωνιολόγου – Πολιτικού Μηχανικού

διαβάστε περισσότερα