Η ύφεση, ο Κέυνς, ο Μαρξ, του Ηλία Ιωακείμογλου

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 7:24

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και εισέρχετα…

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 7:24

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και εισέρχεται τώρα σε μια μακρά περίοδο υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων τάξεων.

Του Ηλία Ιωακείμολου στην Εποχή της 29/08/2010

διαβάστε περισσότερα