Η ψαριά του καλοκαιριού

Δύο εκτρεφόμενοι ερυθροί τόνοι που κυνηγούσαν έναν θηλυκό την περίοδο ωοτοκίας άλλαξαν ξαφνικά το χρώμα τους. Το μπλε μεταλλικό χρώμα που έλαμπε στο ραχιαίο τους πτερύγιο έγινε μαύρο. Οι επιστήμονες απέδωσαν τη χρωματική αλλαγή στην ερωτική διάθεση των αρσενικών ψαριών. Την ίδια όμως στιγμή στα μάτια νεαρών τόνων που πιάνονταν στα δίχτυα του πελάγους καθρεφτιζόταν η αγωνία για το ξεκλήρισμα του είδους. Τα παλιά χρόνια, ο ερυθρός τόνος που δεν καταδιωκόταν με τόση μανία μπορούσε να φθάσει σε μήκος ακόμη και τα 3 μέτρα, όταν γινόταν 20 χρονών.

You May Also Like

More From Author