Η χαρά του κεφαλαιοκράτη

Οι μάσκες, πέφτουν πια για τα καλά.
Κι αποκαλύπτουν τα πραγματικά πρόσωπα, των κυβερν

Οι μάσκες, πέφτουν πια για τα καλά.
Κι αποκαλύπτουν τα πραγματικά πρόσωπα, των κυβερνώντων. Αυτών των υπαλλήλων, του Στρος Καν και του μνημονίου του.

Αποκαλύπτουν και τους λόγους για τους οποίους, επιμένουν να είναι θρονιασμένοι πάνω στην εξουσία. Που δεν είναι άλλοι, από το να στηρίζουν αποκλειστικά το κεφάλαιο. Σε μια αρμονική συνεργασία αλληλοστήριξης.