Η φτώχεια βλάπτει σοβαρά την υγεία

Σειρά ερευνών επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα της υγείας επηρεάζεται καθοριστικά από την εισοδηματική και την κοινωνική κατάσταση, καθώς ο…

Σειρά ερευνών επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα της υγείας επηρεάζεται καθοριστικά από την εισοδηματική και την κοινωνική κατάσταση, καθώς οι φτωχοί έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.