Η Πράσινη Βίβλος υποδεικνύει σύνταξη στα 67

31. Οκτωβρίου 2010 – 13:08

Είναι γεγονός ότι εισερχόμαστε στη νέα φάση, η οποία θα …

31. Οκτωβρίου 2010 – 13:08

Είναι γεγονός ότι εισερχόμαστε στη νέα φάση, η οποία θα οδηγήσει υποχρεωτικά στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 67ο ή στο 68ο έτος της ηλικίας. Αυτή είναι η πανευρωπαϊκή τάση για την αντιμετώπιση της κρίσης των δημοσίων συστημάτων ασφάλισης.

διαβάστε περισσότερα